Потапенко Руслана Михайлівна

Народилась 14 березня 1983 року в м. Переяслав-Хмельницький Київської області.

Історик, викладач.

У 2005 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія та правознавство» та здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

З 2016 року і по тепер - викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

До кола наукових інтересів Р.М. Потапенко входять проблеми історії та культури України 1985-1991-х рр., актуальні проблеми краєзнавства, етнографії та методології наукових досліджень.

Потапенко Р.М. працює над розробкою та вдосконаленням науково-методичного забезпечення навчальних курсів. У педагогічній діяльності вміло застосовує матеріали власних наукових розробок. Розробляючи актуальні питання історії України, Р.М. Потапенко широко популяризує досягнення сучасної історичної науково-дослідної сфери не лише шляхом публікацій, але й у ході активної участі в методичних семінарах, круглих столах, конференціях, студентських статей.

Основні опубліковані праці:

Науковець, педагог, спортсмен, громадський діяч, патріот: штрихи біографії Ярослава Потапенка (28.Х.1975 - 14.І.2016) / Р. Потапенко, О. Тарапон, Ю. Бобровнік // Наукові записки з української історії: зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 40 (Спецвипуск). - С. 5-19.

Науково-освітня інтелігенція України в суспільно-політичних процесах доби перебудови // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2017.- Вип. 41.- 83-88 с.

Науково-освітня інтелігенція України в умовах перебудови: теоретико-методологічні аспекти проблеми // Переяславський літопис: зб. Наук. Статей. Вип. 12 / [ред. колегія: Коцур В.П.(голов. ред.) та ін. ]. - Переяслав-Хмельницький, 2017.- 57-63с.

Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. О.І.Потапенка, В.П.Коцура, В.В.Куйбіди. - 7-е вид.- Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2017.- 688 с.

Електронна пошта: rusyapotapenko007@gmail.com