Дудар Василь Леонідович

Кандидат історичних наук, доцент

dudarvasyl2013@gmail.com

роб. тел. 04567-7-19-99

Народився 1 листопада 1982 року в м. Почаїв Тернопільської області.

Історик, викладач.

У 2004 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю: «Історія» та здобув кваліфікацію магістра історії, викладача історії, вчителя правознавства.

З 27.08.2004 р. по 31.10.2005 р. - призначений на посаду вчителя історії та правознавства Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З 01.11.2005 р. по 12.09.2008 р. - аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

З 15.09.2008р. по 31.08.2012 р. - викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 28.04.2009 р. - кандидат історичних наук.

З 03.09.2012 р. по даний час - доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 2008 р. по даний час - заступник декана філологічного факультету з навчальної роботи.

З 01.11.2014 р. по 31.10.2017 р. - докторант ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

До кола наукових інтересів В.Л. Дударя входять проблеми історії та культури України XIX - XXІ ст., зокрема державно-церковні відносини. Має 27 опублікованих наукових праць. Серед них колективні монографії: Педагогічна освіта Київщини у 80-90-х рр. ХХ ст. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Київська обл/ ред. рада вид.: В.Г. Кремень (гол.) [та ін.]; редкол тому В.П. Коцур (гол.) [та ін.]; НАПН України / В. Дудар. - К.: Знання України, 2013 р., та Енцеклопедичний словник символів України / за заг. редакцією О.І. Потапенка, В.П. Коцура, В.В. Куйбіди. - 7е вид. - Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2017. - 688с.

У педагогічній діяльності В.Л. Дудар вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень і забезпечує навчальний процес навчально-методичними розробками, зокрема навчально-методичним посібником «Історія видавничої справи» із курсу «Історія видавничої справи» рекомендованого Вченою радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» (протокол № 3 від 12 грудня 2013р.).

Основні опубліковані праці:

1. 1. Дудар В.Л. "Союз русского народа" як засіб політизації духовенства Почаївського монастиря на початку ХХ століття / В.Л. Дудар// Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 24. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - С. 96-101.

2. Дудар В. Вплив духовенства Почаївського монастиря на культурно-освітнє життя Волині (ХІХ - початок ХХ ст.) / В. Дудар // Рідна школа, №12 (972) грудень 2010 р. - С. 45-48

3. Дудар В. Греко-католицький період в історії Почаївського монастиря (1721 - 1831 рр.) / В. Дудар // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 25. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - С. 84-89.

4. Дудар В. Вплив православного духовенства на освіту населення Волині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. / В. Дудар // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 29. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 119-124.

5. Дудар В. Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття / В. Дудар // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. 34. - Переяслав-Хмельницький, 2014. - С. 59-64.

6. Державно-церковна діяльність І. Огієнка (1919-1921 рр.) Zbior raportow naukowych. "Najnowsze badanianaukowe. Teoria? Praktyka" - Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o."Diamond trading tour", 2015 - 92 str.