Коцур Віта Анатоліївна

Народилася 26 лютого 1991 р. у м. Чернівці.

Історик, психолог, викладач.

У 2014 р. закінчила з відзнакою магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію «Історик, консультант з питань історії, молодший науковий співробітник у галузі історії, викладач вищого навчального закладу».

У 2011 р. закінчила з відзнакою магістратуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.

У 2016 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію «Психолог».

Кандидат історичних наук (2014).

2012-2013 рр. - стипендіат Київського міського голови для обдарованої молоді.

З 2014 р. - викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

В.А. Коцур автор понад 100 наукових публікацій, співавтор 1 монографії, 2 довідників, 1 енциклопедії, 5 навч.-метод. робіт, 2 підручників і навчальних посібників.

В.А. Коцур учасник понад 20 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, зокрема, брала участь у наукових форумах в Грузії, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії.

Вільно володіє англійською, німецькою, чеською мовами.

Коло наукових інтересів: сучасна українська історіографія, благодійність козацької старшини середини ХVІІ-ХVІІІ ст., історія України в особах, історичне краєзнавство, психоісторія, етнопсихологія.

Основні опубліковані праці:

 • Коцур В. Дефініції "благодійність", "меценатство", "доброчинність", "ктиторство" в сучасній історіографії / В. Коцур // Часопис української історії. - К.: Книги-ХХІ, 2010. - Вип. 18. - С. 132-136.
 • Коцур В. Дослідники української діаспори про благодійну діяльність гетьмана І. Мазепи / В. Коцур // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 27. - С. 244-250.
 • Коцур В. Гетьман Кирило Розумовський та "золота доба" благодійності: сучасна українська історіографія / В. Коцур // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 28. - С. 242-248.
 • Історія України. Курс лекцій: Підручник. - К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. - 756 с. (у співавт.).
 • Kotsur V. Psychohistorikal and etnopsychological representation of national rice of ukrainstvo in ideological and moral synthesis (on the cossacks and cossack chieftain of Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevsky) / V. Kotsur // Aktual Questions and Problems of Development of Social Sciences. - Kielce, 2016. - P. 179-181.
 • Коцур В. Сучасні вітчизняні дослідження благодійності генеральної та полково-сотенної козацької старшини середини ХVІІ-ХVІІІ ст. / В. Коцур // Наукові записки з української історії. Зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 38. - С. 145-156.
 • Kotsur V.A. Definitions of «mindset», «mentality» and Ukrainian national character»: ethnopsychological essence / V.A. Kotsur // Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychologist a politológie: Zbornik prispevkov z medzinárodná vedecko-praktická conferencia, 10-11 marca 2017. - Sladkovičovo, Slovenská republika: Vysoká škola Danubius, 2017. - P. 98-101.

 • Коцур В. Теоретико-методологічна когнітивність козацького менталітету в науковому дискурсі / В. Коцур // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2017. - Вип. 41. - С. 95-104.

 • Коцур В. Феноменальність козацтва як визначальна детермінанта формування української ідентичності / В. Коцур // Етнічна історія народів Європи. Зб. наук. праць. - К., 2017. - № 53. - С. 25-30.

 • Коцур В.А. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії (кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст.) / В.А. Коцур // Історія України. Курс лекцій: Підручник. - К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. - С. 241-270.

 • Коцур В. Обранець Божий для народу (До 150-річчя з Дня народження Миколи Ананійовича Комарецького) / В. Коцур // Переяславський літопис. - Переяслав-Хмельницький, 2017. - Вип. 12. - С. 10-17.

 • Kotsur Vita. Іcientific Вiscussion Сoncerning the Eevolutional and Synergetic Paradigm of Ethnopsychological and Historiosophical Representation of Cossacks Mental Features / Vita Kotsur // Часопис української історії. - К., 2017. - Вип. 37. - С. 9-15.

 •  Коцур В. Періодика доби Української революції 1917-1921 рр. як інформативне джерело про тогочасне повсякденне життя населення Сумщини / В. Коцур // Вісімнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю Української революції: Всеукр. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документозн. Держ. арх. служби України, Київ, 15 листопада 2017 р. - К., 2017. - С. 7.