Фахові видання

Чільне  місце в науково-практичній роботі кафедри займають два фахові видання:

1) «Наукові записки з української історії: збірник наукових статей» - виходять з 1993 р. з ініціативи В.П. Коцура, з 1996 р. це фахове видання, включене до переліку фахових видань України з історичних наук. Підготовлено і випущено 40 випусків збірника, куди ввійшли наукові статті як визнаних в Україні науковців, так і початківців та аспірантів різних закладів України.

2) «Переяславський літопис: збірник наукових статей» - виходить з 2011 р., з 2014 р. - включений до переліку фахових видань України з історичних наук. Підготовлено і випущено 10 випусків збірника.