Фігурний Юрій Степанович

Народився в 1965 р., (м. Жмеринка, Вінницької області), закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, Історичний факультет за спеціальністю: історик-археолог, викладач історії. Має вчений ступінь - кандидат історичних наук зі спеціальності українознавство. В Науково-дослідному Інституті українознавства працює з 1997 р. Відділ української етнології очолює з 2.01.2004 р. З лютого 2018 р. працює на посаді доцента кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (0,25 ставки).

Нагороди: 2002 р. - грамота міського голови м. Києва, 2005 р. - почесна грамота МОН України, 2007 р. - нагрудний знак за наукові досягнення.

Коло наукових інтересів

Архаїчні елементи традиційної козацької культури, українське військове мистецтво, етнічні, державотворчі, націєтворчі та етнокультурні процеси в Україні. Брав участь у багатьох наукових експедиціях (археологічних і етнографічних).

Наукові праці:

Автор тринадцяти монографій:

 • Історичні витоки військової культури українського козацтва (Перше видання - Київ, 1997. - 124 с. Друге видання - стереотипне. - Київ, 1999.);
 • Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі» (К., 2004. - 308 с);
 • Світочі українознавства». (К., 2008. - 146 с., у співавторстві з Ярошинським О. Б.);
 • Український гетьман Пилип Орлик» (К., НДІУ, 2008. - 124 с.);
 • Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі». (К., НДІУ, 2008. - 128 с.);
 • Особливості і закономірності зародження, формування українського етносу від найдавніших часів до середини XIV ст. на теренах України: етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси в українознавчому вимірі. (К., ННДІУ, 2010.- 158 с.);
 • Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці ХХ - на початку ХХІ століть» (К.: ННДІУ, 2011.- 142 с.);
 • Українські етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси (середина XVI - середина XVII ст.). (К., ННДІУ. - 2011. - 142 с.);
 • Державотворча і націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. (К.: ННДІУВІ, 2011.- 128 с.);
 • Роман Шухевич - становлення національного героя (К.: ННДІУВІ, 2011.- 160 с.);
 • Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. XVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі» (К., ННДІУВІ. - 2012. - 144 с.);
 • Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) в українознавчому вимірі (перше видання - К., ННДІУВІ. - 2013. - 368 с.; друге видання, доповнене і доопрацьоване - К., ННДІУВІ. - 2014. - 400 с.),
 • Давній Галич. - К.: Видавець О. Філюк. - 2017. - 133 с. (у співавторстві з В. Бараном і Б. Томенчуком).

Автор чотирьох книг, 2 брошур, співавтор 4-х колективних монографій і понад 500 наукових статей.