Коцур Віта Анатоліївна

Народилася 26 лютого 1991 р. у м. Чернівці.

Історик, психолог, викладач.

У 2014 р. закінчила з відзнакою магістратуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію «Історик, консультант з питань історії, молодший науковий співробітник у галузі історії, викладач вищого навчального закладу».

У 2011 р. закінчила з відзнакою магістратуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови.

У 2016 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію «Психолог».

Кандидат історичних наук (2014).

2012-2013 рр. - стипендіат Київського міського голови для обдарованої молоді.

З 2014 р. - викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

В.А. Коцур автор понад 100 наукових публікацій, співавтор 1 монографії, 2 довідників, 1 енциклопедії, 5 навч.-метод. робіт, 2 підручників і навчальних посібників.

В.А. Коцур учасник понад 20 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, зокрема, брала участь у наукових форумах в Грузії, Польщі, Румунії, Словаччині, Чехії.

Вільно володіє англійською, німецькою, чеською мовами.

Коло наукових інтересів: сучасна українська історіографія, благодійність козацької старшини середини ХVІІ-ХVІІІ ст., історія України в особах, історичне краєзнавство, психоісторія, етнопсихологія.

Основні опубліковані праці:

  • Коцур В. Дефініції "благодійність", "меценатство", "доброчинність", "ктиторство" в сучасній історіографії / В. Коцур // Часопис української історії. - К.: Книги-ХХІ, 2010. - Вип. 18. - С. 132-136.
  • Коцур В. Дослідники української діаспори про благодійну діяльність гетьмана І. Мазепи / В. Коцур // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - Вип. 27. - С. 244-250.
  • Коцур В. Гетьман Кирило Розумовський та "золота доба" благодійності: сучасна українська історіографія / В. Коцур // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 28. - С. 242-248.
  • Історія України. Курс лекцій: Підручник. - К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. - 756 с. (у співавт.).
  • Kotsur V. Psychohistorikal and etnopsychological representation of national rice of ukrainstvo in ideological and moral synthesis (on the cossacks and cossack chieftain of Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevsky) / V. Kotsur // Aktual Questions and Problems of Development of Social Sciences. - Kielce, 2016. - P. 179-181.
  • Коцур В. Сучасні вітчизняні дослідження благодійності генеральної та полково-сотенної козацької старшини середини ХVІІ-ХVІІІ ст. / В. Коцур // Наукові записки з української історії. Зб. наук. ст. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 38. - С. 145-156.